1 til 150 objekter

Registrera dina tillgångar!

151 til 400 objekter

Registrera dina tillgångar!

Välkommen till ”knips-click-spara” för företagsmarknad

När du använder CleverStores elektroniska registeringsverktyg ”Knips-click-spara” kommer ditt företag få tillgångar till vår innovativa databas med flera smarta lösningar söm gör det möjligt att anpassa optimala verktyg efter företagets behov för dokumentation.

Vi har tagit hänsyn till myndigheternas stränga krav till miljö och har programmerade koder för sortering av källor.

Har ditt företag goda rutiner när nya köp läggs in och gamla ägodelar tas bort eller sätts inaktiva vill verktyget fungera optimalt. Det är alltid bra att kunna visa till fullständig kontroll och avtal, över räkenskap och interna rutiner, vid due dillengceavtal, projektdokumentation vid flytt- och omorganisering och/eller salg/uthyrning av ägodelar.

Att ha kontroll ger ett bra intryck av företagets kultur, attityder och struktur och kan ge företaget ökning av värde.

Till registrering/redigering kan det används mobiltelefon, iPad eller pc, kort kan tas direkt eller lastas ned från bildarkiv.

Dokumentation kan lastas till Excel och PDF-filer och delas med involverade aktörer.

 

 

Registreringssida - Bildtext: Enkel och tydlig sida för registrering av rörliga tillgångar. Välj mellan förprogrammerade kategorier eller skapa din egen beskrivning.

 

 

Lista över alla registrerade objekt med minibilde.

 

 

Detaljerad presentation av varje objekt med fullständig information och redigeringsförmåga.

 

 

Nedladdningsbar Excel / PDF / CSV-fil för utskrift eller import till andra system.

 

 

Verktyget kan användas av alla typ av företag, små och stora, och till olika föremål som till ex:

Bostadsrättsföreningar:
Varför ”knips-click-spara”?
För att styrelsen bytts ut vart år och kontroller över bostadsrättföreningen totala ägodelar oftast är komplexa.

 

Flytt/ omorganisation av företag:

”Knips-click-spara” sparar ditt företag för oförutsedda kostnader vid undantagshantering då dokumentet kan användas som styrningsverktyg vid inventering, beräkning av kostnader i förbindelse med omorganiserings- och flytt. Dokumentet kan användas som bilaga i anbudskonkurrenser, vid slag/ avhämtning av möbler, transport och försäkringsdokument. Vi har tagit hänsyn till miljö och inväntar  återvinnas i olika kategoriar.

”Knips-click-spara” är perfekt för flyttföretag som önskar ge sina kunder det lilla extra med att erbjuda registrering/katalogisering av kundens ägodelar för, under och efter utfört uppdrag. Verktyget är också aktuellt om kunden måste mellanlagra ägodelar på lager i containers etc.   

Containeruthyrning/ lagring:

När du använder ”Knips-click-spara” till registrering av containers och andra lagerenheter vill ditt företag få översikt över var ägodelar och materiell är, samtidigt som det kan tas bild av skador som uppstår i depå eller hos kunden.

Små och mellanstora företag, konstaffärer, samlare, guldsmed, hoteller, etc.:

Använd ”Knips-click-spara” för att registrera företagets värdeföremål och ägodelar. Dokumentet kan användas till försäljning, bilaga till fakturering, revision, materiallista, dokumentation vid internkontroll, försäkringsdokumentation etc.

Hantverksföretag och vaktmästeritjänster:

Det kan vara svårt att ha översikt över verktyg och driftsmateriell i en stressig vardag. När du benyttar vårt elektroniska verktyg ”Knips-click-spara” vill ditt företag har möjlighet att göra registreringsarbetet raskt. Vid kontroll av verktyg och annat material vill faran för slöseri minimeras och det vill ge raskt ekonomisk vinst för företaget!

Ditt företag kan välja mellan 3 olika lösningar baserad på antal ägodelar som skall registreras:

  •  
  1. Pro    1-150 objekt 3.990:- per år
  2. Pro+   151-400 objekt 5.990:- per år
  3. ProSuper  401+ objekt- Pris avtalas och beräknas efter uppdragets storlek.