Välkommen till vår elektroniska lösning "knips-klikk-spara" för företagsmarknaden!

När du registrerar ett konto hos CleverStore vill företaget strax få tillgång till vårt innovative elektroniska registreringsverktyg med en räkke förhandsprogrammerade aktuella kategorier/varugrupper och relevante faktaopplysningar. Det enaste den ansvarliga i företaget måste göra är att ta bilder och välja kategorier från den forhandsprogrammerade databasen.

Detta gör det möjligt att ge företaget en optimal lösning utifrån behov, och nödvendig dokumentation.

Har ditt företag goda rutiner på att nya innköp läggs in och föråldrade ägodelar tas bort eller sätts inaktivt vill verktyget fungera optimalt. Det är alltid positivt att kunde visa till fullständig kontroll och översikt den dagen företaget har behov för detta till ex. till försäkringsuppgör eller inngåelse av avtaler, regnskap og internkontroll, vid due dilligenceavtaler, prosjektdokumentation vid flyttuppdrag, ny lokation eller sal av ägodelar.

Att ha fullt ut kontroll ger et bra inntryck av företagskultur, hållningar och struktur och är med på att öka företagets värde.

Betalingslösningar:

Pro lösning                                        1 till 150 föremål registrerad i databas 3.990:- per. år.

Pro + lösning                                     151 till 400 föremål registrerad i databas 5.990:- per år

Pro super                                           Ta kontakt via länken på forsidan eller via mail till [email protected]

 

Våra profesjonella konsulenter kan bistå med registreringen och få fram lösningar efter dina behov!

Har ditt företag spörsmål till lösningen eller behöver bistånd ta gärna kontakt med oss: [email protected]