Villkor/ avtalsvillkor och privacy policy

Våra kunders tillit är viktigt för oss, och CleverStore Sverige (Sverige Levererar AB, org nr. 559030-3979), tar ansvar för att skydda din privacy policy.

Denna personliga policy förklarar hur vi samlar in och använder informationen om våra kunder och skyddar kundens privata interessen.

Vid frågor om vår privacy policy eller handteringen av personinformation kan du kontakta oss på telefon nummer: 073 8753933 eller skicka ett mail till: [email protected].

 1. Säkerhet

Denna webbsida har säkerhetsåtgärder mot förlust, missbruk och ändringar av informationen vi kontrollerar.

Vi använder  Cloud baserad lösning från Lionode, som är ett av världens mest kända leverantörer av Cloud baserade servere. Sedan lösningen är Cloud baserad blir säker uppdatering skyddad. Det samma gäller skyddslösningar mot olagligt intrång. Lösningen är satt upp med kryptering av datatrafik med serveren och med flera lag med säkerhet, båda elektroniskt och mänskligt. I tillägg är server fysiskt låst inne. Det finns hellre ingen möjlighet att andra kunder i samma nätverk kan få tillgång till annan information än de har själva.

Cleverstore är SSL certifierad och SSL säkerhet är installerad på vår websida. Detta är bransch standard som används för att kryptera all trafik mellan kundens PC och vår server för att förhindra att data blir stulen. SSL är en lösning som krypterar all data du registerar, gällande profil, betalningsinformation och information om objekter. Du kan läsa mera om SSL här: www.ssl.se

 1. Uppdatera/ korrigera.

Denna webplatsen ger användaren möjlighet att ändra och modifiera information som tidigare är lagt in.

 

 1. Betalingsvillkor:
 2.  

Kunden får tillgång till produktet vid att registrera sig som användare och lägga in upplysningar som efterfrågas. Betalningar sker på förhand efter att kunden har tecknat abonnemang. Abonnemanget göras så här: (1) Kunden registrerar personuppgifter, (2) Kunden registrerar betalningskort; Visa/Mastercard/annat kreditkort och (3) önskas andra betalningsvillkor må detta göras skriftligt och administrativt med CleverStore Sverige. Acceptera villkorna i Villkor och privat policy.

Din beställning bekräftas vid att trycka på begärt önskan.

 

Lösningen använder Stripe, som är världens näst största web baserade betalningslösning som är installerad som betalningslösning på ca 60.000 websidor och nätbutiker. Stripe är riktat mot mobilvänlig betalning.

 

Kunder som aktiviserar kontot hos CleverStore och använder vår programmerade databas till att lägga in aktuell information accepterar vårt betalningsvillkor som är satt till 12 månader (1 års abonnemang på de valda betalningsvillkoren).  Kunden är själv ansvarig för att bankkortet som används till betalning av denna lösning är aktivt och giltigt. Om abonnemanget önskas göras skicka meddelanden till [email protected].

 

Kunden mister automatisk åtgång till sin databas vid försenade betalningar till CleverStore Sverige.

 

 •  

Elektronisk faktura skickas på utvalt produkt så att registrering sätts igång. Det uppmärksammas att det bara kan upprättas en betalningslösning per kund och ett konto kan ej överföras från ett företag till ett annat vid att kunden använder samma konto för att registrera objekter från flera företag.

Om ditt företag begär ett konto för flera produkter, välj produkt SuperPro och vi tar kontakt för närmare avtal.

 

 •  

En kränkning av våra villkor vill föra till utstängning från vår databas.

CleverStore Sverige har möjlighet reglera produktpriserna med ca 10% per år.

 

 1. Översikt över handtering av personuppgifter

Vi respekterar din rätt till personvärn, och all handtering av personuppgifter sker enligt norsk lag gällande personuppgifter, men vi rekommenderar att du läser personuppgiftinfo för att du skall förstå hur vi handterar personuppgifter.

Om du har registrerat ett använderkonto hos oss, vill CleverStore Sverige behandla personuppgifterna om dig för att leverera våra tjänster till dig och för att erbjuda tillbud, rekommendationer och innehåll anpassad specifikt till dina behov, till analys för att förstå marknadstrenderna och begränsa missbruk av tjänsterna.

 

 1. Grunnläggande införing om handtering av personuppgifter

Personuppgifter är upplysningar och värderingar som kan knytas till identifikation av enkeltperson. Till exempel kan namn, adress, telefonnummer och e-postadress visas.

Handtering av personuppgifter är till ex. insamling, registrering, sammanställning, lagring och utlämning eller en kombination av sådana områden. All handtering av personuppgifter är underlagt lag gällande personuppgifter. Datatilsynet övervakar enligt lag och upptäcker kränkning av integritet om det händer.

Handteringsansvarlig är den anställda som ansvarar och jobbar efter lag om personuppgifter. CleverStore Sverige är behandlingsansvarig för personuppgifter som handteras i samband av användning av våra tjänster.

 1. Vilka uppgifter behöver vi?

Vi registrerar personuppgifter om dig när du registrerar använderkonto och vid vidare användning av kontot. Uppgifterna inhämtar vi så här:

 1. Uppgifter som du själv ger oss: när du registrerar ett använderkonto hos oss registrerar vi dina ägodelar mm., som vi sparar i vår databas. Dessa uppgifter sparas i vår databas för att kunna ge dig säker leverans av tjänsten du har beställd, för att kunna förbättra tjänsterna och för att förhindra bedrägeri.

Vi sparar uppgifterna när du kontaktar oss med att skicka ett mail till oss, som igen ger återkoppling genom funktion i tjänsten.

 

 1. Uppgifter som inhämtas in via användning av tjänsterna.

När du använder våra tjänster registreras information om aktiviteten din.

 

 1. Vad används uppgifterna till?

CleverStore Sverige handlägger dina personuppgifter med dig för att genomföra avtal, till att förbättra och vidareutveckla tjänsten, anpassa tjänsten efter kundens önskemål och till att informera dig om nya användningsområden.

Målet med detta är bland annat att förbereda statistik som vi använder till förbättring- och vidareutveckla produkterbjudande och tjänster.

 

 1. Uppsägning av personuppgifter.

Personuppgifter sparas inte längre än nödvändigt för att uppfylla målet med handteringen. Du som användare har 3 månader uppsägningstid, där du också kan begära att vi raderar dina personuppgifter, såvida uppgifterna är nödvändiga för leverering en tjänst som du fortfarande vill ha åtgång till (t.ex. lagring, utskrift av rapport och underhåll), eller efter lagstiftning pålagd att spara uppgifterna viss tid (ex. vissa uppgifter i samband med köp av tjänster i sammanhang till lag om räkenskap).

 

 1. Sjukdom/död

Om en aktiv registrerad kund går bort eller p.g.a. sjukdom eller tappar förmynderskap skall make/arvinge/ få åtgång till kundens konto vid giltig identifikation.

 

 1. Säkring av personuppgifter:

Vi har etablerade rutiner och åtgärder på olika nivå för att kunna säkra att inte obehöriga får åtgång till personuppgifterna och att all handtering av uppgifterna sker enligt lag. Åtgärderna inkluderar bland annat riskbedömning av tekniska system och fysiska procedurer för att skydda informationssäkerhet och rutiner.

 

För att skydda dig mot att obehöriga får tillgång till din använderkonto kan CleverStore Sverige gå via externa tjänster för att identifiera vilken enhet du loggar in på. Med denna tjänst kan vi skicka data båda till din enhet och identifikation tjänsten för att känna igen dig som användare, samt få information om eventuellt missbruk av tjänster via aktuell enhet. Informationen används för att förhindra oönskad aktivitet, och hjälper bland annat att avslöja andra som loggar sig in på ditt använderkonto för att lägga ut bedrägeriannonser. Om CleverStore Sverige identifierar missbruk av tjänsten kan vi dela information relaterad till din enhet och ip-adress med identifikation tjänsten för ytterligare begränsa möjligheten för missbruk av enheten, men vi vill inte dela identifierbara uppgifter som personalia eller mailadresser.

 

 1. Ändrade driftoperationer av webplatsen:
 • CleverStore Sverige kan upprätthålla/uppdatera webplatsen från tid till annan med avbrott utan att informera kunden.
 • CleverStore Sverige kan stoppa driften av webplatsen på grund av support och/eller arbete med uppdatering.

 

 1. Vanstyre:

CleverStore Sverige reserverar sig rätten att stoppa åtgång till webplatsen utan varning vid dokumentation som inte sköts.

 

 1. Tvister:

Dessa villkor är regalerat och skall tolkas ut ifrån norsk lag och om det uppstår tvist om dessa villkor och detta lösas inte upp, skal detta tas upp i norsk domstol.

 

 1. Force Majoure

Force Majoure är oförsedd händelse där ingen part har kontroll över eller förutse vid kontraktavtal som t.ex. naturkatastrof, krig, etc.