Förklarande text för nertrekksval:

Registreingsverktyget «knips-klikk-spara» är ett flerbruksverktyg som är tilrättalagd för att göra en stor tidskrevande jobb så enkel och användaranpassad som möjligt samtidigt som det ger en god känsla av att ha en uppdaterad och kvalitetssäkrad dokumentation som kan användas till olika type föremål.  Alla som har upplevt innbrott, vattenskador, brand, samlivsbrudd eller ett kompliserad arveuppgör vill föredra detta verktyget.  Vår intension är därför att absolut alla som har upprättat innboförsäkring och eller har ägodelar av värde som måste dokumenteras hvis olyckshendelsen är där skall skyddas.

För att andvändaren skall nyttiggöra sig  av verktyget har vi automatiserad detta så optimalt som möjligt vid att förhandsprogrammera en rekke objekter och sökemotorer. Användaren kan navigera sig fram på en rask och effektiv måte vid att välja mellan varugruppor, produkter och föremål, knipsa bilden, fylla in värde på varan, antal och plats.  Vid att använda de redan förhandssparade objekter vill det i efterhand vara mycket svårt att använda sökmotorer när det skall göras ändringar i behållningen och eller utskrifter skall tas ut.

Användaren brukar sin egen handholdte enhet till att knipsa bilden eller välja bilden från redan förhandssparade fotoalbum i sin pc.  Vi uppmanar till att ta flera goda bilden av varje föremål också av kvitton och varesertifikat där detta finns. 

Huvudkategori:

Vid att välja bland de förhandsprogrammerade varugrupper är detta ett fält som fyllas in automatiskt.

 

Underkategori:

När användaren har klikkat på den valde varugruppen ex. Möbel vill det komma upp flera produkter att välja i. Det ar valfritt om man önskar att använda sig av produkterna som är förhandsprogrammerade eller rätt och slett välja `Annat eller Diverse` och skriva in.

Vi påminder om at ju mera grundigare du går till värks ju bättre upplevs verktyget.

Detaljerad kategori:

Skriv namn på det önskade föremål ex. stol, sofa, konst, container etc. och det vill nu komma upp en mengd förhandsprogrammerade kategorier/föremål Klick för önskat kategori/föremål eller klick på den blåa knappen och ladda ned hjälpelista. Klick på önskat föremål eller välj annat och autofyll genereras.

Beskrivning

Detta är ett åpent fält var kunden kan välja att fylla in med en supplerande och förklarande text. ex. Konstnärens namn, billedmål etc.

Serienr.

Detta är ett förhandsprogrammerad fält med sökmotor var användaren anbefalas att fylla in produktionsnr., serienr., och eller andra formar för varumärkning.

Antal

Detta är ett förhandsprogrammerad fält med sökmotor var användaren fyller in antal.

Plats

Detta är ett förhandsprogrammerad fält med sökmotor var användaren fyller in lagerplats var föremålet/ ägodelen är.  Det kan sparas sifferkoder och eller namn på ort ex. hus, stuga, lägenhet etc.

Värde

Detta är ett förhandsprogrammerad summeringsfält med sökmotor var kunden fyller in föremål/ flera föremål gemensamme värde.