1 til 150 objekter

Registrera dina tillgångar

151 til 400 objekter

Registrera dina tillgångar

401 + objekter 

Registrera dina tillgångar

Vet du vad du äger, var du har det och vilket värde det har?

De flesta av oss vill väl tro att vi har fullständig översikt över vad vi har, men faktum är att vi inte har det!

 

 

Registreringssida - Bildtext: Enkel och tydlig sida för registrering av rörliga tillgångar. Välj mellan förprogrammerade kategorier eller skapa din egen beskrivning.

 

 

Lista över alla registrerade objekt med minibilde.

 

 

Detaljerad presentation av varje objekt med fullständig information och redigeringsförmåga.

 

 

Nedladdningsbar Excel / PDF / CSV-fil för utskrift eller import till andra system.

 

 

 

Vid användning vårt elektroniska registreringsverktyg ”Knips-click-spara” kan du säkra dina ägodelar före eventuell olyckshändelse!

 

Vi har programmerat på förhand en mängd aktuell datainformation och systematiserad dessa olika varegruppor för att du skall kunna göra registreringsarbetet snabbt! Det är bara du som har tillgång till din databas och all information blir krypterat.

Verktyget är innovativt och aktuellt och ägnar sig till köp, byte eller försäljning av ägodelar. Det du behöver göra är att ta bild av det du tycker om och som har värde för dig, och till detta arbete kan du använda din mobiltelefon eller iPad. Har du redan sparat bilderna på din pc eller Mac kan du bara lasta ned bilderna direkt in i verktyget.

 

Exempel på dokumentationens syfte:

  • Dokumentation till försäkringsföretag vid avtal av försäkring
  • Dokumentation till försäkringsföretag vid förlust eller skador
  • Registrering av ägodelar vid partnerskap/giftemål
  • Registrering av ägodelar vid uthyrning av hus/stuga
  • Fördelning av ägodelar i arv uppgör
  • Fördelning av ägodelar vid upplösning partnerskap
  • Lagring och köp/sälj av ägodelar
  • Flyttdokumentation

 

Du väljer själv vilken lösning som passar för dig:

  • Liten, medium eller stor”. Om du under registreringen överskrider den valda betalningslösningen vill systemet automatiskt upptäcka detta och ge dig möjlighet för uppgradering utan att data går miste.

Månadspris för privata inkl mva


Small: 1-150 objekter 39:- per månad


Medium: 151-400 objekter 69:- per månad


Stor: 401+ objekter 99:- per månad