Dokumentation och tjänster

Företagets konsulter har fläckfritt förflutet, tystnadsplikt och jobbar utifrån konsultation ihop med kunden.

Registrerad dokumentation används till:

 • Dokumentation och bilaga till förlustrapport vid försäkringsuppgörelse.
 • Dokumentation vid beslut av försäkringsavtal.
 • Dokumentation av ägodelar vid ensamboende/ samboende par/ partnerskap.
 • Dokumentation av ägodelar vid Airbnb och uthyrning.
 • Dokumentation av fördelning av ägodelar vid arv.
 • Dokumentation av fördelning av ägodelar vid upplösning samboskap.
 • Dokumentation vid sanering/ lagring och utförsäljning av ägodelar.
 • Dokumentation av material, verktyg och aktuell utstyrsel.
 • Dokumentation v ägodelar vid flytt
 • Styrning och engineeringsverktyg.
 • Dokumentation och verifikation vid fakturering.
 • Dokumentation över företagets ägodelar med foton och andra relevant fakta till internkontrol, revision, försäljning och due dilligenceavtal.

 

Vår vision är att ”knips-click-spara” är det helt optimala verktyget som tillgodoser kundens behov och begäran på dokumentation vid olyckshändelser!

Till exempel:

 • Innbrott
 • Vandalism
 • Vatten- och skador vid brand

 

Sanering känns som oftast kaotiskt, och när olyckshändelsen har skedd är dokumentation nödvändigt.

Pris på konsulttjänster är:

Privat- fr. 550:- per. Timme inkl moms. Fastpris efter avtal.

Företag- fr. 550:- per timme. Fastpris efter avtal.